Veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd in 2015

Veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd in 2015

Nederland krijgt er vanaf 1 januari veertien nieuwe verkeersborden bij. De borden moeten leiden tot meer duidelijkheid in verkeerssituaties. 

Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen. Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie daarvan beter worden weergegeven. Die worden nu alleen op een onderbord van een algemeen verbodsbord getoond. Ook is duidelijkheid gecreëerd over passeerstroken. Dit gaat vooral over rijbanen waarin landbouwvoertuigen rijden om ander verkeer te laten passeren. “Grote voordelen zijn dat met de borden wettelijk wordt vastgelegd dat landbouwvoertuigen die strook moeten gebruiken en overig verkeer die strook niet meer gebruikt als oneigenlijke parkeerplaats”, aldus de minister.

Opvallend
De meest in het oog springende verkeersborden zijn die waarmee een uitwijkplaats op smalle wegen wordt aangeduid. Twee witte gebogen pijlen op een blauw bord geven een plek aan waar een auto kort kan stilstaan om een andere auto door te laten. “Dat is wenselijk, omdat er een duidelijke behoefte is gebleken om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom zijn in de praktijk inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst”, aldus Schultz.

Verrast
De ANWB zegt in een reactie verrast te zijn dat de beslissing is genomen zonder dat de verkeersbond daarin is gekend. “Dat zou je wel verwachten”, aldus een woordvoerder. “We worden overvallen door de snelheid waarmee het besluit wordt ingevoerd. Alle boekjes en cd’s moeten nu worden aangepast. Dat gaat een heel grote operatie worden.” Schultz sprak vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad van een ‘lastige samenloop van omstandigheden’. “De ANWB zat altijd in een commissie waarin dit aan de orde is gekomen, maar diegene is met pensioen gegaan en niet meer opgevolgd.” De minister hoopt dan ook ‘van harte’ dat de verkeersbond weer iemand gaat afvaardigen om in de commissie zitting te nemen.

Of de fout voor de miscommunicatie bij de ANWB of bij haar departement ligt, wilde Schultz niet zeggen. “Laten we er niet te veel gedoe over maken. Ik heb een paar dagen geleden al gezien dat de ANWB de nieuwe borden al op zijn website heeft geplaatst dus ze zijn zich ervan bewust.”

Planning
Overigens hoeven wegbeheerders niet meteen de bebording aan te passen. Omdat de borden als verduidelijking zijn bedoeld en geen veranderingen beogen, kunnen wegbeheerders met hun eigen planning werken. De laatste keer dat er in Nederland nieuwe verkeersborden bijkwamen was in 2006. Toen waren het er acht.